Általános Szerződési Feltételek

Márciusi akciónk keretein belül, ingyenes szálltást biztosítunk Budapest egész területére, értékhatártól függetlenül!!! 🙂

Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek a „Kinyomtatlak.hu”, Emődi Gabriella ev. (székhely: 2030 Érd, Búvár u. 14..; a továbbiakban: „Kinyomtatlak.hu”), mint szolgáltató által végzendő szolgáltatás általános szerződési feltételeit tartalmazzák.

1. Az Általános Szerződési Feltételek célja és hatálya

A jelen Általános Szerződési Feltételek célja, hogy meghatározza a „Kinyomtatlak.hu” igénybe vehető szolgáltatásokra vonatkozó általános szerződési feltételeket, azokkal kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket.

A jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya a „Kinyomtatlak.hu” által igénybe vett szolgáltatásokra terjed ki.

A jelen Általános Szerződési Feltételek 2021.03.02-én lépnek hatályba és határozatlan ideig (módosításig) maradnak hatályban.

2. Szolgáltató

A „Kinyomtatlak.hu” a Belügyminisztérium által, a  55707202-s cégjegyzékszámon nyilvántartott egyéni vállalkozás.

A „Kinyomtatlak.hu” székhelye: 2030 Érd, Búvár u. 14.

A „Kinyomtatlak.hu” elérhetőségei:

Weboldal: www.”Kinyomtatlak.hu”.hu

E-mail: info@kinyomtatlak.hu

Telefon: 06-70-655-39-02

3. Ügyfél

A jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazásában ügyfél az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet,aki/amely a jelen Általános Szerződési Feltételek 4. pontjában meghatározott szolgáltatásokat a „Kinyomtatlak.hu” –tól igénybe veszi.( továbbiakban: ügyfél).

4. Szolgáltatások

4.1 A szolgáltatások leírása

A „Kinyomtatlak.hu” szolgáltatásait az ügyfél igénybe veheti webes-, vagy telefonos megkeresést követően, Emődi Gabriella ev által.

4.1.1 A „Kinyomtatlak.hu” oldalon keresztül igénybe vett szolgáltatások

1. Színes nyomtatás, másolás, dokumentálás:

Ügyfél, a „Kinyomtatlak.hu” szolgáltatásait kapcsolatfelvétel után tudja igénybe venni. Az e-mail-en, vagy pen drive-on megkapott, nyomtatásra kész anyagot a „Kinyomtatlak.hu” saját eszközeivel, saját papírjára nyomtatja.

2. Határidők:

„Kinyomtatlak.hu” az Ügyféllel való egyeztetés után, mindkettőjüknek megfelelő határidőben állapodnak meg.  „Kinyomtatlak.hu” figyelembe veszi a folyamatban lévő megrendeléseit, és a vállalt határidőt tartani köteles. Amennyiben Új adatszolgáltatásra kerülne sor, úgy újabb határidő megbeszélése, vagy a régi felülvizsgálata szükséges.

5. Fizetési lehetőségek, számlázás, megrendelések:

A nyomtatás-, másolás végeztével a számlát, a kész csomaggal együtt kapja meg az Ügyfél, mely kiegyenlítésére 14 nap áll rendelkezésre. Alanyi adómentes vállalkozáskánt számláink az ÁFA visszaigénylésére nem alkalmasak. 

Előleget nem kérünk.

Megrendeléseket minden esetben e-mail-en, írásos formában kell megerősíteni!

A „Kinyomtatlak.hu” nem vizsgálja a nyomtatásra kapott pdf file-ok tartalmát, nem ellenőriz.

Minden, az Ügyféltől kapott dokumentumot a megrendelés elvégeztével törli, semmiféle adatot nem tart meg, nem tárol.

6. Adatvédelem, szerzői jogok

6.1 Az adathordozókon található fájlokért a „Kinyomtatlak.hu” nem vállal felelősséget, amennyiben azok megsérülnek vagy elvesznek a használat közben, ezért érdemes minden adatról másolatot készíteni az ügyfélnek egy otthoni adattárolóra.

6.2 A „Kinyomtatlak.hu” munkatársai a beszkennelt anyagokat a mindenkor hatályos adatvédelmi törvényeknek megfelelően kezelik, azokat nem tárolják, az megrendelés elvégeztével törlik.

6.3 Abban az esetben, ha adathordozón érkezik a kinyomtatásra váró dokumentum, úgy az adathordozót a „Kinyomtatlak.hu” a saját gépre másolás után köteles visszaadni az Ügyfél részére.

6.4 A „Kinyomtatlak.hu”-nak nem áll módjában szerzői jogi védelem alatt álló dokumentumok nyomtatása, se fénymásolása. Ez csak abban az esetben lehetséges ha olyan dokumentumot szeretne többszörözni a mi közreműködésünkkel, mely szerzői jog védelme alatt áll és a megrendelő a mű szerzője vagy rendelkezik annak engedélyével, s így nyilatkozik arról, hogy a többszörözés harmadik személy szerzői jogát nem sérti, valamint felment minket mindenféle további követelés, költség, kiadás, veszteség stb. alól.

Abban az esetben, ha a megrendelő olyan dokumentum sokszorosítását szeretné kérni színesben, melyen aláírás szerepel – pl.: oklevél, emléklap, prospektus, tanúsítvány, egyéb nem hivatalos irat – akkor a Nyilatkozat aláírás többszörözésének és felhasználásának jogáról nyomtatványt kell kitöltetni, mert esetleges személyiségi jogi visszaélés esetén a nyilatkozat bizonyítja, hogy kinek a kérésére végeztük el a sokszorosítást.

6.6 Hivatalos okiratok színesben történő sokszorosítása a „Kinyomtatlak.hu”nak nem áll módjában.